DULCES

ILOLAY
OFERTA
Gs. 25.900

UNIDADES

ILOLAY
OFERTA
Gs. 12.150

UNIDADES

LA PRADERA
OFERTA
Gs. 4.200

UNIDADES

LA PRADERA
OFERTA
Gs. 8.850

UNIDADES

NUSCO
Gs. 24.950

UNIDADES

FERRERO
Gs. 41.100

UNIDADES

GUT & GUENSTIG
Gs. 24.950

UNIDADES

ZENTIS
Gs. 32.950

UNIDADES

PRIMICIA
Gs. 8.800

UNIDADES

ARCOR
Gs. 23.200

UNIDADES

COPALSA
Gs. 8.100

UNIDADES

DULCESAR
Gs. 3.150

UNIDADES

ORIETA
Gs. 12.500

UNIDADES

ORIETA
Gs. 12.500

UNIDADES

DULCESAR
Gs. 2.750

UNIDADES

ALECAPRA
Gs. 27.000

UNIDADES

CO-OP
Gs. 5.200

UNIDADES

CO-OP
Gs. 10.300

UNIDADES

CO-OP
Gs. 5.800

UNIDADES

CO-OP
Gs. 18.750

UNIDADES

CO-OP
Gs. 9.400

UNIDADES

DOÑA ANGELA
Gs. 5.100

UNIDADES

DOÑA ANGELA
Gs. 9.750

UNIDADES